Lid worden

Omdat Ping Pong Alkmaar juist zo toegankelijk mogelijk wil zijn bieden wij een lidmaatschap aan welke flexibiliteit en vrijheid inhoudt. De eerste 3 proeflessen zijn sowieso gratis. Ook kan de Alkmaarpas gebruikt worden voor verdere contributie en kunnen wij daar waar nodig is assisteren met mogelijkheden omtrent  betaling van de contributie.

Ping Pong Alkmaar is uniek in dat wij naast onze vaste leden ook ‘pay&play’ leden verwelkomen; oftewel, zonder lidmaatschap evengoed komen trainen voor €3.50 per sessie (1.5 uur)!  Daarnaast bieden wij uiteraard een halfjaar of jaar lidmaatschap aan.

Beide lidmaatschappen kosten evenveel en met beide lidmaatschappen kan er 3 uur per week getraind worden.  

Halfjaar lidmaatschap  : 50,70 euro.
Jaar lidmaatschap* : 101.40 euro. 

Inschrijfgeld: Eenmalig 10 euro.

Nederlandse Tafel Tennis Bond (NTTB) Contributies 

Deze worden betaald door Ping Pong Alkmaar aan de NTTB en worden tegelijk met het verenigings lidmaatschap doorberekend aan de leden. De kosten liggen voor 2019 op 4.75 per kwartaal.

Competitiespelers NTTB Contributies

Extra kosten voor competitie spelers zijn 34 euro per jaar. Ook dit wordt door Ping Pong Alkmaar betaald aan de NTTB en vervolgens doorberekend aan de spelers.

Lidmaatschappen worden stilzwijgend verlengd tenzij deze tijdig wordt beëindigd. Competitiespelers verplichten zich tot minimaal een halfjaar lidmaatschap.

Opzeggen Competitiespelers

Recreanten kunnen hun lidmaatschap per maand beëindigen met een opzegtermijn
van één kalendermaand door te mailen naar (fleur@pingpongalkmaar.nl). Geef je je als recreant op voor bijvoorbeeld een halfjaarabonnement, dan ga je uiteraard de verbinding ook voor die periode aan met de vereniging.

Competitiespelers kunnen tegen het einde van hun lidmaatschap deze beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand (fleur@pingpongalkmaar). Vanwege hun competitieverplichting kunnen zij niet per maand het lidmaatschap beëindigen.  

Ondersteuning:

 


Alkmaar Pas Alkmaar heeft geld beschikbaar gesteld voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Dit zijn kinderen waarvan ouders een inkomen hebben tot 110% van het wettelijk minimumloon. Elk kind dat in aanmerking komt, krijgt per schooljaar € 100,- aan tickets. Deze kunnen gebruikt worden voor het betalen van de contributie.
Jeugdsportfonds Indien deze € 100,- niet toereikend is, kan een intermediair een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Meer informatie over alle regelingen in Alkmaar zijn te vinden op www.sportencultuurvooriederkind.nl.